ท่อร้อยสายไฟแบบเหล็ก/โลหะ Flexible Conduit (Steel/Metal)