ท่อร้อยสายไฟฟ้าคืออะไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง What is flexible conduit

ท่อร้อยสายไฟฟ้าคืออะไร ?

ท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นท่อ ที่ใช้ในการป้องกันสายไฟฟ้า หรือการเดินสายไฟฟ้าในอาคารหรือโครงสร้างต่างๆ ท่อร้อยสายไฟฟ้าอาจทำด้วยโลหะพลาสติกไฟเบอร์ หรือ โลหะต่างๆ แล้วแต่ผู้ผลิต

ท่อร้อยสายส่วนใหญ่แข็ง

ท่อร้อยสายส่วนใหญ่แข็งทนยืด ตัวท่อจะอ่อนแบบยืดหยุ่น ดัด โค้งได้ ถูกใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์จัดสายไฟ ร้อยสายไม่ให้พันกัน ฯลฯ บางอย่าง ท่อร้อยสายไฟฟ้านั้น โดยทั่วไปแล้ว ตัวท่อร้อยสายจะถูกติดตั้งโดยช่างไฟฟ้า ณ สถานที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือตามงานที่ได้รับมอบ / รับจ้างมา

ประเภทของท่อร้อยสายไฟ
ท่อร้อยสายโลหะแข็ง (RMC)
ท่อร้อยสาย PVC
ท่อร้อยสายโลหะที่ยืดหยุ่นได้ FMC
ท่อร้อยสายอาจติดตั้งไว้ใต้ดิน Underground